Przygotowanie rodziców i ich dzieci
do spotkania Boga w sakramencie pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej.

Informacje ogólne:
1)    Rodzice uczestniczą z dziećmi w Niedzielnej Eucharystii, dzieci otrzymują dzienniczki obecności i zbierają podpisy duszpasterzy ze swoich kościołów.
2)    Uczestnictwo dziecka w katechezie i poznawanie modlitw.
3)    Udział w konferencjach dla rodziców (raz w miesiącu po mszy św. dla dzieci o godzinie 12.00).
4)    Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
5)    Udział w nabożeństwach różańcowych, roratach, drodze krzyżowej w Wielkim Poście w piątki, nabożeństwach majowych.
6)    Spotkanie z Rodziną podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy).
7)    Podsumowanie, czyli egzamin dopuszczający dziecko do I Komunii Świętej (kwiecień 2017).
8)    Próby spowiedzi kapłana z dzieckiem przy konfesjonale w kościele (marzec – kwiecień).
9)    Do końca września rodzice zobowiązani są dostarczyć wypełnione deklaracje zgłoszenia dziecka w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap. do I Komunii Świętej oraz pisemne zgody na przyjęcie I Komunii Św. w parafii (po tym czasie zgłoszeń już się nie przyjmuje!).
10)    W przypadku dzieci ochrzczonych poza parafią Narodzenia NMP i św. Jana Ap. we Włocławku, należy udać się do parafii chrztu i na deklaracji otrzymać od kapłana potwierdzenie chrztu (informacja z datą i pieczęć parafii z podpisem kapłana).
11)    W przypadku, kiedy rodzice chcą zgłosić udział dziecka w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap. we Włocławku, a mieszkają poza parafią, rodzice zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę na przyjęcie I Komunii Św. od proboszcza miejsca, gdyż miejscem przyjmowania sakramentów jest parafia, w której się mieszka.
12)    Trójki klasowe rodziców tworzą komitet organizujący przygotowanie I Komunii Świętej (ustalają składkę na kamerzystę, fotografa, kwiaty do kościoła, procesję z darami, dar dla parafii od dzieci komunijnych...).

Duchowe przygotowanie:
Oprócz konferencji, nauki w szkole raz w miesiącu ma miejsce nabożeństwo związane z poświęceniem poszczególnych dewocjonaliów:
- 17 września (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja     organizacyjna (wręczenie dzienniczków dla dzieci i deklaracji dla     rodziców).
- 8 października (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie i wręczenie     dzieciom różańca (rodzice sami zakupują różaniec), a po mszy św.     konferencja dla rodziców i dzieci.
- październik/listopad (termin podany w późniejszym czasie) – wybór     wzoru alb i pierwsza przymiarka.
- 19 listopada (niedziela, godzina 12.00) – poświecenie książeczek na     Mszy, a po mszy św. konferencja dla rodziców i dzieci.  
- 10 grudnia (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie medalików na     Mszy (rodzice sami zakupują medalik), a po Mszy św. konferencja     dla rodziców i dzieci.  
- 7 stycznia (niedziela, godzina 12.00) – odnowienie przyrzeczeń     chrzcielnych  na Mszy św. (dzieci przynoszą świece, które rodzice     zakupili im w czasie chrztu św.; w razie ich braku należy samemu     zakupić nowe), a po Mszy św. konferencja dla rodziców i dzieci.
- 4 lutego (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja dla     rodziców i dzieci.
- 04-07 marca - rekolekcje wielkopostne.
- 8 kwietnia (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja dla     rodziców i dzieci.
- kwiecień – egzamin dopuszczający do I Komunii Świętej.
- maj – próby przed I Komunią Świętą (terminy do uzgodnienia z     rodzicami).

- I Spowiedź (klasy A i B) – 12 maja godzina 9.00
- I Komunia Święta (klasy A i B) 13 maja godzina 12.00

- I Spowiedź (klasy C, D i E) – 19 maja godzina 9.00
- I Komunia Święta (klasy C, D i E) – 20 maja godzina 12.00

- na zakończenie „białego tygodnia” (19 maja – I tura i 26 maja- II tura) – wręczenie pamiątek I Komunii Świętej

Komunia Rocznicowa Dzieci z ubiegłego roku 27.05.2018 r. godz. 12.00

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

 2. Dowody osobiste.

 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradnictwie rodzinnym.

 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.

 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.

 2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

 SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,

 • krzyż,

 • świece.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

POGRZEB KATOLICKI

 

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

 2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala.