Kancelaria parafialna

Czynna:  - poniedziałek - sobota 8.00 - 8.30
             - poniedziałek – piątek 17.00 - 17.45
nieczynna: 
- pierwsze piątki i soboty miesiąca, 
- Święta Kościelne,

 

PORADNIA RODZINNA
Katolickie Centrum Służby Rodzinie
im. św. Gianny Beretty Molla

WŁOCŁAWEK 87-800, ul. REYMONTA 11/13, TEL: 518 014 526

SEKRETARIAT CZYNNY WE WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 15-17

Terminy spotkań dla narzeczonych
Katechezy dla narzeczonych (rozp. w piątek o godz. 17)
28-30.06.2019
Poradnictwo rodzinne dla narzeczonych (rozp. o godz. 10.00)
29.06.2019
Zapisy (także telefonicznie: 518 014 526) w sekretariacie: wtorek, środa, piątek, w godz. 15-17
Zapraszamy!

 

Przygotowanie rodziców i ich dzieci
do spotkania Boga w sakramencie pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej

I konferencja 16 września 2018 r. o godz. 12.00.

Informacje ogólne:
1)    Rodzice uczestniczą z dziećmi w Niedzielnej Eucharystii, dzieci otrzymują dzienniczki obecności i zbierają podpisy duszpasterzy ze swoich kościołów.
2)    Uczestnictwo dziecka w katechezie i poznawanie modlitw.
3)    Udział w konferencjach dla rodziców (raz w miesiącu po mszy św. dla dzieci o godzinie 12.00).
4)    Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
5)    Udział w nabożeństwach różańcowych, roratach, drodze krzyżowej w Wielkim Poście w piątki, nabożeństwach majowych.
6)    Spotkanie z Rodziną podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy).
7)    Podsumowanie, czyli egzamin dopuszczający dziecko do I Komunii Świętej (kwiecień 2017).
8)    Próby spowiedzi kapłana z dzieckiem przy konfesjonale w kościele (marzec – kwiecień).
9)    Do końca września rodzice zobowiązani są dostarczyć wypełnione deklaracje zgłoszenia dziecka w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap. do I Komunii Świętej oraz pisemne zgody na przyjęcie I Komunii Św. w parafii (po tym czasie zgłoszeń już się nie przyjmuje!).
10)    W przypadku dzieci ochrzczonych poza parafią Narodzenia NMP i św. Jana Ap. we Włocławku, należy udać się do parafii chrztu i na deklaracji otrzymać od kapłana potwierdzenie chrztu (informacja z datą i pieczęć parafii z podpisem kapłana).
11)    W przypadku, kiedy rodzice chcą zgłosić udział dziecka w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap. we Włocławku, a mieszkają poza parafią, rodzice zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę na przyjęcie I Komunii Św. od proboszcza miejsca, gdyż miejscem przyjmowania sakramentów jest parafia, w której się mieszka.
12)    Trójki klasowe rodziców tworzą komitet organizujący przygotowanie I Komunii Świętej (ustalają składkę na kamerzystę, fotografa, kwiaty do kościoła, procesję z darami, dar dla parafii od dzieci komunijnych...).

Duchowe przygotowanie:

Oprócz konferencji, nauki w szkole raz w miesiącu ma miejsce nabożeństwo związane z poświęceniem poszczególnych dewocjonaliów:
- 16 września 2018 (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja organizacyjna (wręczenie dzienniczków
dla dzieci i deklaracji dla rodziców).
- 7 października 2018 (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie i wręczenie dzieciom różańca (katecheta kupuje dzieciom jednakowe różańce), a po mszy św. konferencja dla rodziców i dzieci.
- październik/listopad (termin podany w późniejszym czasie) – wybór wzoru alb i pierwsza przymiarka
- 19 listopada (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie książeczek na Mszy (książeczki są zamawiane dla wszystkich wraz z książeczkami na pierwsze piątki miesiąca), a po mszy św. konferencja dla rodziców
i dzieci.
- 9 grudnia (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie medalików na Mszy (rodzice sami zakupują medalik),
a po Mszy św. konferencja dla rodziców i dzieci.
- 13 stycznia (niedziela, godzina 12.00) – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych na Mszy św. (dzieci przynoszą świece, które rodzice zakupili im w czasie chrztu św.; w razie ich braku należy samemu zakupić nowe), a po Mszy św. konferencja dla rodziców i dzieci.
- 17 lutego (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja dla rodziców i dzieci.
- marzec/kwiecień - rekolekcje wielkopostne (termin zostanie podany w późniejszym czasie; konferencja po mszy św. o godzinie 12.00).
- 7 kwietnia (niedziela, godzina 12.00) – Msza św. i konferencja dla rodziców i dzieci.
- kwiecień/maj – próby przed I Komunią Świętą (terminy do uzgodnienia z rodzicami oraz szkołą – „Zielona Szkoła”).
- Spowiedź i I Komunia Święta (klasy A i B) – 11 maja (sobota) godzina 9.00 – spowiedź; 12 maja (niedziela) godzina 12.00 – I Komunia Św.
- „Biały Tydzień” – wręczenie pamiątek I Komunii Świętej (obrazki zamawiane jednakowe dla wszystkich przez katechetę).

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

 2. Dowody osobiste.

 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradnictwie rodzinnym.

 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.

 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.

 2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

 SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,

 • krzyż,

 • świece.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

POGRZEB KATOLICKI

 

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

 2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala.